14. Arbetsvillkor

Uppsägningstid som vikarie utan kontrakt?

2012-07-05 20:28 #0 av: [rutans]

Hej! Jag har varit vikarie i ca ett år och har blivit lovad jobb till sista augusti. Jag har dock inte skrivit på några papper eller fått något anställningsbevis.

Nu har jag sökt ett annat jobb som jag gärna vill ha. De verkar jättepositiva och det känns som att jag har stora chanser att få jobbet. Jag ska få besked nästa vecka. Enda problemet är att de i så fall vill att jag börjar så snart som möjligt, de kan inte vänta tills första september. Så det känns som att det enda som kan förstöra detta är om jag inte får gå från mitt nuvarande jobb tidigare. Jag vill ju inte att de ska ge jobbet till någon annan för att de måste ha någon NU och jag inte kan NU. :/

Har jag rätt att sluta på mitt jobb när som helst, eller gäller det muntliga avtalet om att jag ska jobba till sista augusti?

Om min chef har laglig rätt att ha kvar mig tiden ut så tror jag inte att hon låter mig gå tidigare eftersom det skulle "förstöra" mycket under semester eftersom hon inte har någon annan som kan jobba då.

 

Hoppas på snabbt svar så att jag kan meddela det nya jobbet så fort som möjligt innan de bestämmer sig för att anställa någon annan.

Anmäl
2012-07-05 20:43 #1 av: [Moa-]

Lagligt sett har du antagligen en visstidsanställning, LAS 5§, denna har ingen uppsägningstid och går ej att säga upp på förhand om detta ej har avtalats. Enligt avtalslagen är muntliga avtal giltiga så länge det ej föreligger formkrav, vilket det ej gör vid anställningsavtal, avtalet är därmed bindande. Enligt LAS 6C§ är arbetsgivaren skyldig att ge skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet.

Två fel ger dock ej ett rätt, utan du skulle möjligen kunna begära skadestånd enligt LAS 38 §, detta kräver dock att skada skall ha uppkommit på grund av regelbrottet.

Slutligen skulle det med andra ord bli bevisläget som avgör, den som påstår något civilrättslig har bevisbördan för detta. Anställningsavtal som ej uttryckligen tecknats på viss tid presumeras gälla tills vidare. Juridiskt sett är du skyldig att arbeta kvar, i verkligheten blir det en bevisfråga, vem av er som kan bevisa vad som avtalats eller ej.

Anmäl
2012-07-05 20:54 #2 av: [rutans]

Skadestånd vill jag ej begära. Vill inte bråka om något. Hon har ju mina kollegor som vittne om vilka datum vi har sagt. Det har de hört så hon har väl mer "bevis" än jag har.

Jag tycker bara att det är så himla synd att jag kanske kommer missa detta jobbet pga att jag inte kan säga upp mig i tid. :(

Jag kommer ju sluta på detta jobbet sista augusti och får jag inte det nya jobbet så kommer jag sitta arbetslös till hösten. Så det känns så onödigt att min chef ska kunna hålla kvar mig och hindra mig från att få det nya jobbet. :( Jag tror nämligen inte att hon skulle låta mig gå för att vara snäll. :(

Anmäl
2012-07-05 21:05 #3 av: [Moa-]

Nej, varför skulle hon göra det om hon behöver hjälpen och inte har andra att anställa/anlita? Hon kan inte förväntas köra sitt företag i botten (eller förminska dess lönsamhet) på grund utav att en eventuell kommande arbetsgivare ej kan vänta…

Jag anser att det är självklart att uppfylla de åtaganden som man tar åt sig och definitivt samtliga kontrakt. I omvänd ordning hade inte du varit glad om din arbetsgivare helt plötsligt velat friställa dig i förtid. Hade du inte velat arbeta den avtalade tiden ut hade du kunnat avtala om uppsägningstid även på visstidsanställningar (relativt vanligt numera).

Det finns ingen möjlighet att arbeta dubbelt för dig under en period (beror på vad det är för arbeten)?

Anmäl
2012-07-06 07:46 #4 av: [rutans]

Men jag hade ju ingen aning om att jag kunde avtala om uppsägningtid innan. Har inte hon skyldighet att upplysa mig om det? Jag har inte blivit upplyst om några villkor alls utan bara att jag får jobba till sista augusti.

Det är samma arbetstider (dagtid) på båda jobben så att arbeta dubbelt går ej.

Jag blir bara så frustrerad och ledsen för jag kommer ju med 100% säkerhet blir arbetslös till hösten om jag inte kan sluta tidigare här. Och en sån här jobbchans inom mitt drömyrke kan dröja många år innan den dyker upp igen. :(

Det känns så onödigt att det ska behöva bli så här liksom. :(

Anmäl
2012-07-06 08:09 #5 av: [Moa-]

rutans; nej, polisen har ej heller skyldighet att upplysa dig om vilka handlingar som är kriminella innan du begår ett brott, detta anses vara allmänvetskap och din skyldighet som medborgare att ta reda på. Huvudregeln är som sagt att visstidsanställningar saknar uppsägningstid. (Vid varsel får personer med visstidsanställning arbeta klart samtidigt som tillsvidareanställda sägs upp dessförinnan.)

Som jag skrev ovan har arbetsgivaren en skyldighet att skriftligen ge besked om arbetsvillkor och liknande, vid anställningar längre än tre veckor.

Se om du kan hitta en likvärdig ersättare till ditt nuvarande arbete och erbjud dig att betala för dennes eventuella upplärning? (Ingen skyldighet för din arbetsgivare att acceptera.) Annars har du tecknat ett kontrakt och det är i min värld självfallet att du är bunden av detta.

Anmäl
2012-07-07 10:01 #6 av: martdat

vet inte hur din anställning ser ut , menn våra ej fastanställda jobbar ju så att de är anställda när de jobbar bara. minns inte vad det heter. men utan ett anställningsbevis på hur länge utan det löper på . men de kan sluta på dagen om de vill. även om vi har schemalagt dem,. minns inet vad den anställningformen heter. men har du inga papper på slutdatum så låter dte ju som det du har oxå,

Sajtvärd på kattpolisen i fokus.

Allt som inte kan lagas med silvertejp är sönder på riktigt.

 

Anmäl
2012-07-07 10:05 #7 av: martdat

det borde stå på ditt anställningsavtal. står det där vilekn form av anställning du har . b? borde stå om ev uppsägningtid med.

 

Sajtvärd på kattpolisen i fokus.

Allt som inte kan lagas med silvertejp är sönder på riktigt.

 

Anmäl
2012-07-07 14:01 #8 av: [Moa-]

martdat; du talar högst troligen om timvikariat, då accepteras arbetet pass för pass, dock är du bunden att arbeta de pass du har accepterat i förväg även då.

Läser du tråden så finns det inget skriftligt arbetskontakt i detta fall, därmed svårt att läsa på ett sådant... =P

Anmäl
2012-07-07 14:26 #9 av: Halvdansken

Du har inga papper och du har blivit "lovad" jobb till siste aug? vad är det för nåt konstigt avtal? Har du haft semester? Är du anställd, eller timvikarie? Om du är anställd "på riktigt" så har du en månads uppsägning oavsett vad din arbetsgivare tycker om det. Hon kan ju inte kräva att du blir arbetslös om hon inte ens gitter skriva kontrakt.

Annars kan man kanske försöka med en deal - 14 dagar på båda hållen?

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-07-07 14:47 #10 av: martdat

#8 men nått papper måsste hon ju ha skrivit på, hon jobbar väll inte svart????

 

Sajtvärd på kattpolisen i fokus.

Allt som inte kan lagas med silvertejp är sönder på riktigt.

 

Anmäl
2012-07-07 15:10 #11 av: Halvdansken

#10. Ja det kan man ju undra... "Jag har dock inte skrivit på några papper eller fått något anställningsbevis."

Om hon jobbar svart så är det ju bara att gå sin väg.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-07-07 16:51 #12 av: [Moa-]

Det finns som skrivet inget krav på formalavtal vid anställning i Sverige. Upp till tre veckor går att arbeta fullt lagligt utan några som helt papper, därefter är arbetsgivaren skyldig att ge ut ett anställningsbevis (observera, ej kontrakt som skall skrivas på). (Paragrafer i tidigare inlägg.) Observera att inte anställningen är olaglig genom att dessa papper ej presenteras i tid, dock bryter arbetsgivaren mot reglerna och kan bli skadeståndsskyldig om skada uppstår genom regelbrottet.

Halvdansken; en tidsbegränsad anställning i Sverige saknar uppsägningstid om detta ej särskilt avtalas. Även en timvikarie är anställd på riktigt, det är endast olika anställningsformer, en anställning som har ett avtalat slutdatum är en allmän visstidsanställning och då gäller reglerna enligt ovan.

Anmäl
2012-07-07 17:33 #13 av: Halvdansken

Jo du kan nog läsa regler Moa, men nu verkar ju TS förhållande vara aningen svajiga. Hon harr inte fått några papper, och hon har blivit "lovad"...

Det kan du inte ta till banken sas.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-07-07 17:48 #14 av: [Moa-]

Halvdansken; va? Det är de regler som gäller i Sverige om inte annat avtalats (vilket ej är fallet denna gång). Att du anser att reglerna borde vara annorlunda ändrar ej rättsläget... Som sagt har muntliga avtal samma giltighet som skriftliga (såvida det ej föreligger formkrav, vilket det ej gör här), enda skillnaden är bevisfrågan och i detta fall finns det enligt ovan flera oberoende vittnen.

Anmäl
2012-07-07 19:03 #15 av: Halvdansken

"finns det enligt ovan flera oberoende vittnen."  var har du läst det?

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-07-07 19:17 #16 av: Halvdansken

Tydligen är det lag på att få ett skriftligt avtal.

"Enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) måste arbetsgivaren senast en månad efter det att en arbetstagare har börjat sin anställning, skriftligen informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen."

http://arbetet.se/2011/10/04/var-fjarde-ung-startar-utan-avtal/
http://newsroom.blinfo.se/sa-skriver-du-anstallningsavtal-20110125/

Man kan tydligen sluta när man vill också.

"En visstidsanställning kan upphöra på två sätt. Anställningen kan upphöra vid anställningstidens slut, eller så kan den sägas upp i förtid . Både arbetsgivare och arbetstagare kan när som helst under anställningstiden avbryta anställningen. Arbetsgivaren behöver dock s.k. saklig grund för att säga upp en arbetstagare innan avtalad anställningstid löpt ut. En arbetstagare behöver inga särskilda skäl för att säga upp sig. En visstidsanställning som inte är längre än sammanlagt tolv månader kan upphöra vid avtalat datum utan föregående uppsägning."

https://avtal24.se/juridikskolan/fragor_svar_foretagsavtal/fragor_svar_visstidsanstallning

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-07-07 20:10 #17 av: [Moa-]

"Hon har ju mina kollegor som vittne om vilka datum vi har sagt. Det har de hört så hon har väl mer "bevis" än jag har." Skriver TS i inlägg nr 2.

På det sista vill jag gärna ha lagrum då jag läste arbetsrätt i höstas och min lärare sa exakta motsatsen...

Anmäl
2012-07-07 20:31 #18 av: Halvdansken

My bad, jag missade det där i #2.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-07-07 20:39 #19 av: Halvdansken

"6 c §  Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information."

Ang uppsägning så står det mer allmänt
"11 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad."

https://lagen.nu/1982:80#R2

 

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-07-08 10:23 #20 av: [Moa-]

Ja, 6c§ har jag hänvisat till ovan.

11 § är ej tillämplig på allmän visstidsanställning. Jag tolkade först som du att paragrafen gäller för samtliga anställningar, men så är ej fallet, därför de med allmän visstidsanställning får arbete kvar även efter varsel och uppsägningar på grund av arbetsbrist.

En snabb slagning på Google visar att det är på exakt det sätt som jag skriver ovan.

Länkar:

Personalekonomi

Farmaciförbundet

Chef

Anmäl
2012-07-08 10:52 #21 av: Halvdansken

Ja ja. Whatever. Det är säkert som du säger Moa.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-07-08 10:54 #22 av: [Moa-]

Ja, men det är bra om människor vet vad som gäller när de skriver på ett anställningskontrakt, som med så mycket annat. Annars riskerar situationer liknade den TS är i att uppkomma.

Anmäl
2012-07-10 13:54 #23 av: [rutans]

#7 Jag har inga papper på det. Utan hara bara fått muntligt lovat att jag ska jobba till sista augusti. Jag jobbar inte svart, men det finns inget skrivet avtal!

#9 Jag är vikarie. Jag har inte fått semester utan får semesterersättning varje månad. Har försökt prata med chefen om att kunna sluta tidigare men hon säger nej.

Anmäl
2012-07-10 14:11 #24 av: [Moa-]

rutans; hoppas att du hittar ett annat arbete sedan eller kan få förlängt vidare! =)

Anmäl
2012-07-10 17:45 #25 av: Åsa S

En sak som kan vara lite riskabelt för arbetsgivaren ifall det inte finns något skrivet anställningsavtal är ju att ifall det blir en tvist som går vidare till arbetsdomstolen så räknas den anställde som fast anställd ifall arbetsgivaren inte kan plocka fram ett anställningskontrakt som är underskrivet av båda som visar motsatsen. Och skadestånden blir ju rätt så höga ifall man ex. sagt upp nån på felaktigt sätt och dyl ifall den anställde räknas som fast anställd.

Anmäl
2012-07-10 17:50 #26 av: [Moa-]

Åsa S; nej, inte om det finns andra bevis, så som i detta fall ett flertal vittnen till att det var ett allmänt visstidsavtal med avtalat slutdatum.

Om det däremot ej föreligger omständigheter som tydligt visar på att det är en annan typ av anställningsavtal, så är huvudregeln att samtliga anställningsavtal skall anses vara tillsvidareanställningar.

Anmäl
2012-08-01 23:26 #27 av: Maja

Har du inte skrivt på någonting så är det väääldigt dumt av företaget och kan vara dumt för dig med. Det är nämligen lag på att du ska ha ett kontrakt. Annars kan företaget stämmas och råka illa ut och så vidare...

Men utan någonting som håller dig kvar så kan du i princip gå på dagen. Men för den goda sakens skull skulle jag ändå försöka förhandla till mig en bra deal. Även om det skulle stå att du har X veckors uppsägningstid så är det oftast förhandlingsbart det med.

Se till så att du skriver kontrakt på nya arbetet bara och hoppas att du får ett positivt besked! :)

Anmäl
2012-08-02 10:06 #28 av: [Moa-]

Maja; har du läst reglerna som framkommer ovan?

Anmäl
2012-08-02 15:26 #29 av: Maja

Har inte läst alla kommentarer, men jag har läst 30 hp arbetsrätt och vet vad som gäller. :)

LAS säger att du ska ha ett kontrakt inom en månad.

Anmäl
2012-08-02 15:30 #30 av: [Moa-]

Maja; LAS säger att du skall ha papper på vad som gäller, LAS 6C§, något krav på skriftligt kontrakt föreligger ej, anställningsavtal är ej formalavtal utan muntliga avtal är fullt ut giltiga. 

Läs ovan.

Anmäl
2012-08-02 15:54 #31 av: Halvdansken

Moa, om det nu står i den där paragaf 6 att "  Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren", var får du då det ifrån att det är ok med muntlig sådan?

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2012-08-02 16:01 #32 av: [Moa-]

Halvdansken; skriftlig information, ej skriftligt anställningskontrakt. Anställningsavtalet är giltigt oavsett, utan det är informationen som skall ges inom en månad. Självfallet kan avtalet om ej anställning träffas efter att personen har arbetat en månad, utan avtalet är redan träffat, det är skriftlig information som skall ges inom en månad.

Anmäl
2012-08-02 16:07 #33 av: Halvdansken

ok, tack.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.