2011-08-02 13:20 #0 av: Sehvrin

Var på mitt första riktiga möte med Arbetsförmedlingen och fick då information om att jag kunde söka flyttningsbidrag för till exempel intervjuresor (dvs att Arbetsförmedlingen betalar resekostnaderna).

Jag fick lite informationspapper att läsa igenom och där stod det:

"Stöd för intervjuresa kan inte lämnas om anställningen är den första efter avslutad utbildning av annat slag än arbetsmarknadsutbildning eller kommunal vuxenutbildning."

Jag har nyss avslutat en högskoleutbildning, har jag rätt eller inte rätt att få detta bidraget? Har hon på Arbetsförmedlingen sagt fel till mig?

Och vad innebär egentligen en "arbetsmarknadsutbildning"?