2017-05-10 10:45 #0 av: AMJJ

BACKENDUTVECKLARE TILL HÄLSOFÖRETAG

Om Kunden

Kunden är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa och sjuk-
gymnastik. De erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privat-
personer. Deras motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad

produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privat-
personer. Kunden är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar

hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar.

Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.


System och arbetsbeskrivning

Nyutveckling av ett REST-fullt HTTP API som ska vara backend till en webbapplikation som

ska fungera som en kundportal för kundens kunder. HTTP API:et kommer i sin tur att

kommunicera med andra interna (existerande) system via ett antal microservices som också

ska nyutvecklas.

Utvecklaren kommer att vara en av ett team med 2-3 utvecklare, en UX-expert och en Tech

Lead. Projektet sker på uppdrag av kundens chef för Verksamhetsutveckling och IT.

Arbetet bedrivs i kundens lokaler mitt i centrala Stockholm. Den övergripande planeringen är uppdelad i milstolpar med leveransmål. Det löpande arbetet sker i 2-3 veckors sprintar.


Teknikstack

Webbapplikationen ska vara en SPA (Single Page Application) och ska utvecklas med

jQuery och React samt tillämpliga CSS-tekniker och eventuellt andra mindre

JavaScript-verktyg/bibliotek.

Det REST-fulla HTTP API:et och tillhörande microservices ska utvecklas i Python och

med Flask på Debian Linux (Ubuntu Server). För persistens/datalagring kommer i

första hand enklare nyckel-värdebaserade no-SQL databaslösningar att väljas.

Webbapplikationen, HTTP API:et samt tillhörande microservices ska hostas på Debian

Linux (Ubuntu Server) och Apache eller Nginx.

Git används för versionshantering och projektet kommer att använda gitlab och dess

inbyggda CI-verktyg. Andra byggverktyg är inte beslutade ännu.


Personliga egenskaper

Du tycker det är kul att programmera! Du är bra på att både arbeta individuellt och i team.

Du är effektiv och ansvarstagande. Du är kreativ och gillar uppfinna enkla lösningar på svåra

problem. Du är bra på att arbeta leveransfokuserat utan detaljstyrning och hjälper gärna

andra i teamet när det behövs för att hela projektet ska uppnå sina mål eller delmål.


Kompetenser (SKA):

Minst 3 års erfarenhet av webbutveckling av serverapplikationer
Python
Andra REST-fulla HTTP APIer
No-SQL databaser
Test av APIer och serverkomponenter
Andra API- och integrationstekniker (t ex SOAP)
Linux/Debian Linux
Programutveckling på Linux
Git
Bygg- och CI/CD-verktyg


Du är civilingenjör eller har annan relevant högskoleutbildning inom systemutveckling.

Du förstår innebörden av Manifesto for Agile Software Development och hur man praktiskt

kan tillämpa dess principer.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och text på svenska.

Det är värdefullt om du har erfarenhet av journal- eller vårdsystem, eller av system med

boknings- och faktureringsfunktionalitet. Det är också värdefullt om du har erfarenhet av

olika autentiseringslösningar, speciellt två-faktorsautentisering.


SÖK REDAN IDAG! Skicka ett mejl till annamariajj85@gmail.com för första kontakt och ange vilken tjänst som du söker skriv “backendutvecklare Hälsoföretag”..

Ser fram emot din ansökan som ska innehålla

- ditt uppdaterade CV

- timpris (inkl. omkostnader)

- namn och telefonnummer till två referenser (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.