2013-10-21 13:31 #0 av: [fabienne]

Jag är inte inskriven i arbetsförmedlingen utan söker jobb på egen hand. Jag har flyttat och har inga kontakter som är så bra att ha när man söker jobb, så jag tänkte att praktik vore en bra väg att gå för att skaffa kontakter och få lite mer erfarenhet. 

Dock har jag insett att problemet med praktik utan arbetsförmedlingens inblandning är försäkringen. Går detta på något vis att lösa?

Kan man ha praktik i 2-4 veckor utan att gå via arbetsförmedlingen eller "går det inte till så"?