11. Praktik

Regler kring praktik?

2013-08-26 23:55 #0 av: Hera

Finns det några regler kring vilka tider man får praktisera som vuxen? Och får ett företag ta in praktikanten att jobba ensam?

Anmäl
2013-08-27 08:40 #1 av: Åsa S


En vuxen praktikant får jobba alla förekommande tider i den branschen man prakticerar. En praktikant ska dock inte placeras helt ensam för en praktikant får ALDRIG ersätta ordinarie personal.

Anmäl
2013-08-27 09:25 #2 av: Hera

Så att praktisera helg är helt enligt regler?
Trodde det fanns regler mot det eftersom jag ser det som att utnyttja.
Likaså nätter. Det är ju tillfällen då det är dyrare att ha vanlig personal.
Företaget kan ju lätt komma undan med att ta in en mindre från ordinarie personal utan att jag som ny praktikant vet om det. Och jag jobbar då gratis.

Likaså undrar jag om praktik måste vara schemalagd, eller om dom får liv att ringa vid behov? Det är ju för mig ett väldigt tydligt tecken på att utnyttja.

Detta gäller inte mig, det är hypotetiskt.
Men frågan om helg fick jag. Dock får kag själv bestämma och jag kommer endast praktisera dagtid på vardagar. Vill man ha mig utanför dessa timmar får man betala.

Verksamheten jag går på ansåg också att det medt korrekta är att hålla de tider som verksamheten har.

Anmäl
2013-08-27 09:40 #3 av: Åsa S

Japp en praktikant får jobba helg ifall det är vanligt förekommande att man i branschen jobbar helger du får dock inte ersätta ordinarie personal och du får inte schemaläggas, så de får inte dra ner på personalen för att en praktikant jobbar så är man alltid 2 anställda på helgen ska man fortsätta vara det och praktikanten blir en tredje person.

 

Man får dock komma överrens om annat ex. att man prakticerar fulltid på veckodagar och jobbar extra på helger och får betalt, viktigt är dock att du ska ha 36timmars sammanhängande veckovila + ¨något som är extra viktigt att veta är att får du betalt är du inte praktikant utan anställd = du måste se till så att arbetsgivaren verkligen betalar försäkringar för dig mm. under de dagarna när du är praktikant är det oftast den som anordnar praktiken som ser till att du är försäkrad via dem men då är du oftast bara försäkrad de dagar du har praktik inte de dagar du jobbar extra och får betalt. Detta är viktigt att veta för det kan bli dyrt att bli skadad på jobbet ifall det inte finns nån försäkring.

Anmäl
2013-08-27 09:49 #4 av: Hera

Med schemalgt menar jag att man har bestämda tider för praktiken, att de inte ringer vid behov sas.

Anmäl
2013-08-27 09:57 #5 av: Åsa S


Jovisst kan du ha bestämda tider men du ska inte föras in i personalschemat, utan du går utanför, arbetsplatsen ska klara sig även om du inte kan komma nån dag en praktikant ska ju mera ses som en extra resurs + nån som ska läras upp så det ska finnas tid för praktikanten att fråga och bli visad hur man gör av ordinarie personal. Det som praktikanten jobbar ska mera ses som att man frigör tid för nån i personalen som kan lägga ner den tiden på praktikanten för att lära upp henne/honom

Anmäl
2013-10-28 18:06 #6 av: Ove-D

Jag ser det som att när man praktiserar ska man ha en handledare. När jag blivit tillfrågad att "jobba" på min praktikplats så har jag fått betalt. Dvs tider då jag inte har handledare och utöver det schemat vi kommit överens om från början.

Anmäl