2010-02-07 22:08 #0 av: [SarahOhrn]

Ekonomin är den stora anledningen till att många avstår från att starta ett eget företag. Dom har en bra idé och viljan men att starta eget går aldrig runt från början, så hur ska man då försörja sig? Därför finns starta eget-bidraget.

Bidraget kan ges till en eller flera personer som vill starta eget och ges normalt under en sexmånadersperiod, detta kan bara förlängas på grund av sjukdom eller att myndighetstillstånd blivit försenat.

Bidragets storlek beror lite på dina andra inkomster, är du helt arbetslös och inte har rätt till a-kassa eller några andra inkomster ligger bidraget på runt 223 kr per dag. Om du har a-kassa eller andra inkomster blir bidraget lägre och det beskattas precis som andra inkomster.

Det här är ett av stegen till att fler ska komma in i arbetslivet och minska arbetslösheten. Bidraget beviljas främst för dem som av någon anledning inte kan få ett jobb. Kvinnor och långtidsarbetslösa har större chans att få starta eget-bidrag. Bidraget stöder inte dem som vill starta eget inom jordbruket eller transportsektorn. Enda undantaget är för dem som vill starta Taxiföretag.

Alla som fyllt 25 år och är arbetssökande kan söka bidraget. Personer inom ett så kallat stödområde kan också få bidrag även om det har arbeten och är man under 25 år med särskilda behov har man rätt att söka bidraget. I vissa kommuner finns det särskilda bidrag att få om nyföretagaren är kvinna.

När du söker bidraget via arbetsförmedlingen måste du främst ha en affärsidé som du beskriver utförligt i din ansökan. På vissa arbetsförmedlingar kan du också få hjälp att skapa en affärsplan. Arbetsförmedlingen bedömer affärsplanen med hjälp av utomstående ekonomiska konsulter. Företaget ska kunna ge en långvarig försörjning och ha förutsättningarna att gå med vinst.

Det är olika i olika kommuner och olika arbetsförmedlingar hur det bedöms och om man blir beviljad starta eget-bidrag. Några faktorer som påverkar beslutet är arbetssituationen i den särskilda kommunen, hur mycket pengar som finns kvar i potten för året och tolkningen av de affärsplaner som lämnats in. Det gäller att ha lite tur!

Det anses att det här bidraget inte är den ultimata lösningen eftersom det ges under alldeles för kort tid för att få igång ett företag så att man kan försörja sig på det och helst skulle det behövas ges under åtminstone ett års tid och man bör få utbildning i försäljning och marknadsföring under tiden för att få företaget på fötter, då detta är vad egenföretagare ofta är mindre bra på.

 

Källor:
Arbetsförmedlingen

Företagande

Starta-eget-bidrag

Kreafon